REHABILITACJA W ODDZIALE DZIENNYM

Do oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej w oddziale dziennym w ramach kontynuacji leczenia kieruje:

lekarze oddziału szpitalnego: (urazowo – ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji pulmonologicznej, rehabilitacji kardiologicznej, ginekologicznego
lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej
lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych)
Do skierowania (druk skierowania do szpitala) należy dostarczyć kserokopię dokumentacji medycznej potwierdzającej schorzenie z powodu, którego pacjent jest kierowany na leczenie rehabilitacyjne np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań dodatkowych np. radiologicznych (RTG), konsultacji lekarzy specjalistów, badania EKG.

Czas trwania rehabilitacji

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach oddziału dziennego wynosi dla jednego świadczeniodawcy od 15 do 30 dni (w dni robocze od poniedziałku do piątku) u każdego świadczeniobiorcy, średnio 5 procedur rehabilitacyjnych dziennie. O długości pobytu decyduje lekarz oddziału, uwzględniając istniejące schorzenia i wskazania do leczenia rehabilitacyjnego. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitacje, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

W DNIU ZGŁOSZENIA SIĘ DO CENTRUM ZOSTANIE PODJĘTA OSTATECZNA DECYZJA O PRZYJĘCIU NA ODDZIAŁ.

REHABILITACJA STACJONARNA

Do oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej przyjmowani są pacjenci, którzy ze względu na kontynuacje leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego a w szczególności dla świadczeniobiorców po:

  • Urazach
  • Zabiegach operacyjnych
  • Zaostrzeniach chorób przewlekłych, którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych

Skierowanie (na oddział rehabilitacji stacjonarnej)

Przyjęcie odbywa się na podstawie:

A. Oryginału skierowania do szpitala wydanego przez lekarzy:
Oddziałów szpitalnych: urazowo – ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych, geriatrycznych
Poradni specjalistycznych (w przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych): rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

B. Aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie i konieczność leczenia w warunkach szpitalnych (w formie kopii: karty leczenia szpitalnego, opisy zdjęć RTG, wyniki tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, dokumentacja medyczna z poradni)

Czas trwania rehabilitacji

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 6 tygodni, średnio 5 rodzajów procedur rehabilitacyjnych dziennie u każdego świadczeniobiorcy. O długości pobytu decyduje lekarz oddziału, uwzględniając istniejące schorzenia i wskazania do leczenia rehabilitacyjnego.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągniecia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitacje, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Wypisy

Wypisy pacjentów z Centrum dokonywane są do godz. 9.00 ostatniego dnia pobytu.

Pacjent powinien posiadać

  • odzież wierzchnia, bielizna osobista, odzież dzienna i nocna, ręczniki, przybory toaletowe, obuwie sportowe
    strój do ćwiczeń rehabilitacyjnych
  • kubek + talerz + sztućce (do użytku własnego w salach pacjentów)

Odwiedziny

Od poniedziałku do soboty w godzinach 15.00 – 18.00, w niedzielę i święta w godzinach 9.00 – 18.00.
Centrum posiada depozyt rzeczy wartościowych. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, a nie oddane do depozytu.

W DNIU ZGŁOSZENIA SIĘ DO CENTRUM ZOSTANIE PODJĘTA OSTATECZNA DECYZJA O PRZYJĘCIU NA ODDZIAŁ.