rehabilitacja@osieczna.com.pl Nasza lokalizacja
KINEZYTERAPIA

ćwiczenia według koncepcji PNF
ćwiczenia metodą McKenziego
ćwiczenia specjalne z wykorzystaniem sprzętu TheraBand
ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne i grupowe
ćwiczenia czynne w odciążeniu
ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
terapia tkanek miękkich
terapia manualna holistyczna
terapia punktów spustowych
trening propiocepcji
Theravital
kinesiotyping

FIZYKOTERAPIA

elektroterapia - przyskórna terapia elektryczna - TENS; prądy diadynamiczne; prądy interferencyjne - INTERDYN; prądy TRABERTA; prądy KOTZ’A; jonoforeza; galwanizacja; elektrostymulacja
magnetoterapia
magnetostymulacja
ultradźwięki
krioterapia
laseroterapia
światłolecznictwo
kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych
Aquvibron

Skontaktuj się z nami