KINEZYTERAPIA

 • ćwiczenia według koncepcji PNF
 • ćwiczenia metodą McKenziego
 • ćwiczenia specjalne z wykorzystaniem sprzętu TheraBand
 • ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne i grupowe
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu
 • ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
 • terapia tkanek miękkich
 • terapia manualna holistyczna
 • terapia punktów spustowych
 • trening propiocepcji
 • theravital
 • kinesiotyping

FIZYKOTERAPIA

 • elektroterapia – przyskórna terapia elektryczna – TENS; prądy diadynamiczne; prądy interferencyjne – INTERDYN; prądy TRABERTA; prądy KOTZ’A;
 • jonoforeza; galwanizacja; elektrostymulacja
 • magnetoterapia
 • magnetostymulacja
 • ultradźwięki
 • krioterapia
 • laseroterapia
 • światłolecznictwo
 • kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych
 • Aquvibron