REHABILITACJA W WARUNKACH STACJONARNYCH

Do oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej przyjmowani są pacjenci, którzy ze względu na kontynuację leczenia, wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, a w szczególności:

  • po zabiegach operacyjnych w zakresie ortopedii, neurochirurgii (np. po endoplastyce stawu kolanowego i biodrowego, leczeniu operacyjnym złamań, następstw urazów po wypadkach komunikacyjnych, leczeniu operacyjnym kręgosłupa)
  • chorujących na choroby przewlekłe postępujące – stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, zespoły post – polio itp.
  • po udarach mózgu

PRZYJĘCIE PACJENTA DO SZPITALA ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE

Oryginału skierowania do szpitala wydanego przez lekarzy:

  • Oddziałów szpitalnych: urazowo ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych , ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych, geriatrycznych
  • Poradni specjalistycznych: rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej

Aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie i konieczność leczenia w warunkach szpitalnych (w formie: karty leczenia szpitalnego, opisy zdjęć RTG, wyniki tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, dokumentacji medycznej leczenia ambulatoryjnego)

CZAS TRWANIA REHABILITACJI

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 6 tygodni, średnio 5 rodzajów procedur rehabilitacyjnych dziennie u każdego świadczeniobiorcy. O długości pobytu decyduje lekarz oddziału, uwzględniając istniejące schorzenia i wskazania do leczenia rehabilitacyjnego. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągniecia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitacje, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

WYPISY

Wypisy pacjentów z Centrum dokonywane są do godz. 9.00 ostatniego dnia pobytu.

Pacjent powinien posiadać odzież wierzchnia, bielizna osobista, odzież dzienna i nocna, ręczniki, przybory toaletowe, obuwie sportowe strój do ćwiczeń rehabilitacyjnych kubek + talerz + sztućce (do użytku własnego w salach pacjentów)