REHABILITACJA W ODDZIALE DZIENNYM

Do oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej w oddziale dziennym w ramach kontynuacji leczenia kieruje:

  • lekarze oddziału szpitalnego: (urazowo – ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji pulmonologicznej, rehabilitacji kardiologicznej, ginekologicznego
  • lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej
  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych)

Do skierowania (druk skierowania do szpitala) należy dostarczyć kserokopię dokumentacji medycznej potwierdzającej schorzenie z powodu, którego pacjent jest kierowany na leczenie rehabilitacyjne np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań dodatkowych np. radiologicznych (RTG), konsultacji lekarzy specjalistów, badania EKG.

CZAS TRWANIA REHABILITACJI

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach oddziału dziennego wynosi dla jednego świadczeniodawcy od 15 do 30 dni (w dni robocze od poniedziałku do piątku) u każdego świadczeniobiorcy, średnio 5 procedur rehabilitacyjnych dziennie. O długości pobytu decyduje lekarz oddziału, uwzględniając istniejące schorzenia i wskazania do leczenia rehabilitacyjnego. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitacje, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

W DNIU ZGŁOSZENIA SIĘ DO CENTRUM ZOSTANIE PODJĘTA OSTATECZNA DECYZJA O PRZYJĘCIU NA ODDZIAŁ.