Przetargi / konkursy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

„Dostawa sprzętu medycznego”
(Data: 2018-08-14)
SIWZ + zał

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

wyjaśnienia dotyczące postępowania
„OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z 21 sierpnia 2018
Ogłoszenie nr 500198754-N-2018
Oznaczenie nadane przez zamawiającego: 2018/P/02/08
Dotyczy: Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 
zmiana SIWZ z dnia 21.08.2018 
Załącznik nr 7 do SIWZ 
Załącznik Nr 1 do SIWZ - wzór oferty 
„Pytania i odpowiedzi dotyczące postepowania przetargowego na „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”" Nr postępowania nr 2018/P/02 /08” - 2 
„Pytania i odpowiedzi dotyczące postepowania przetargowego na „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”" Nr postępowania nr 2018/P/02 /08” 
Zmiana SIWZ 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Protokół z otwarcia ofert 

Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
(Data: 2018-08-09)
SIWZ + zał

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

wyjaśnienia dotyczące postępowania
Załącznik nr 7 - E1
Załącznik nr 7 - E2
Załącznik nr 7 - E3 
Załącznik nr 7 - E4 
Załącznik nr 7 - Opis zakresu robót 
Załącznik nr 7 - Park kosztorys RB nak. 
Załącznik nr 7 - OSIECZNA MAPA-projekt-G ETAP I 
Załącznik nr 7 - Park kosztorys RB nakl 
Załącznik nr 7 - park Osieczna opis 
Załącznik nr 7 - Park Specyfikacja RB 
Załącznik nr 8 - pozwolenie konserwator 
Pytania i odpowiedzi 
wyniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Protokół z otwarcia ofert 

CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi - ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ
(Data: 2017-11-27)
SIWZ + zał

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

wyjaśnienia dotyczące postępowania
wyjaśnienia treści SIWZ
Zapytania i odpowiedzi
Zapytania i odpowiedzi 30.11.2017 
Zapytania i odpowiedzi 01.12.2017 
Zmiana terminu składania ofert 
wyniki
Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej
(Data: 2017-10-20)
SIWZ + zał

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wyciąg z projektu załącznik 11

STWIOR Osieczna RB załącznik 12

OSIECZNA PLAN SYTUACYJNY UKŁAD NAWIERZCHNI załącznik 13

OSIECZNA nawierzchnia dziedzińca załącznik 14

OSIECZNA kanalizacja deszczowa załącznik 15

OSIECZNA kosztorys nakładczy załącznik 16

wyjaśnienia dotyczące postępowania

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp – zestawienie ofert

Zapytania i odpowiedzi

Załącznik 1

Załącznik 2

wyniki

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert

(Data: 2017-09-29)

DYREKTOR Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w siedzibie zamawiającego.

(Data: 2017-09-14)
SIWZ + zał

Szczegółowe warunki Konkursu - SWKO

Załącznik nr 1 do SWKO - oferta

Załącznik nr 2 do SWKO - umowa

Załącznik nr 1 do umowy!

Oświadczenie o nie karalność

DYREKTOR Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w siedzibie zamawiającego.

(Data: 2017-07-18)
SIWZ + zał

Szczegółowe warunki Konkursu - SWKO

Załącznik nr 1 do SWKO - oferta

Załącznik nr 2 do SWKO - umowa

Załącznik nr 1 do umowy!

Oświadczenie o nie karalność

 

OGŁOSZENIE - Dyrektor Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w siedzibie zamawiającego

(Data: 2017-06-19)
SIWZ + zał

Szczegółowe warunki Konkursu - SWKO

Załącznik nr 1 do SWKO - oferta

Załącznik nr 2 do SWKO - umowa

Załącznik nr 1 do umowy!

Oświadczenie o nie karalność

 

OGŁOSZENIE - Dyrektor Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w siedzibie zamawiającego

(Data: 2017-04-21)
SIWZ + zał

Szczegółowe warunki Konkursu - SWKO

Załącznik nr 1 do SWKO - oferta

Załącznik nr 2 do SWKO - umowa

Oświadczenie o nie karalność

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

(Data: 2017-02-20)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA CZĘŚĆ I: ODNOWIENIU ELEWACJI CZĘŚĆ II: WYMIANIE OKIEN ORAZ RENOWACJI ZABYTKOWYCH OKIEN W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ
SIWZ + zał

SWIZ_elewacja_okan_zalaczniki_od_1_do_11

Załącznik_nr_12_Projekt_budowlany _Odnowienie_elewacji

Załącznik_nr_13_Dokumentacja_badań _konserwatorskich_Elewacja.pdf

Załącznik_nr_14_Program_prac-elewacja

Załącznik_nr_15_Projekt_budowlany_Wymiana_okien_oraz_renowacja_zabytkowych_okien

Załącznik_nr_16_Inwentaryzacja_okien-część_I_tekstowa

Załącznik_nr_16_Inwentaryzacja_okien-część_II_fotografie

Załącznik_nr_16_Inwentaryzacja_okien-część_II_rysunki

Załącznik_nr_17_Program_prac_konserwatorskich_Okna

Załącznik_nr_18_Program_prac_konserwatorskich_Wirtraże

Załącznik_nr_19_Specyfikacja_techniczna_Elewacja

Załącznik_nr_20_Specyfikacja_techniczna_Okna

Załącznik_nr_21_Przedmiar_robót_Elewacja

Załącznik_nr_22_Przedmiar_robót_Okna

Wyjaśnienia

Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedzią 

Zapytanie nr 2 wraz z odpowiedzią 

Zapytanie nr 3 wraz z odpowiedzią

Zapytanie nr 4 wraz z odpowiedzią

Zapytanie nr 5 wraz z odpowiedzią

Zapytanie nr 6 wraz z odpowiedzią

Zapytanie nr 7 wraz z odpowiedzią

Zapytanie nr 8 wraz z odpowiedzią

Zapytanie nr 9 wraz z odpowiedzią

Zapytanie nr 10 wraz z odpowiedzią

Zapytanie nr 11 wraz z odpowiedzią

Zapytanie nr 12 wraz z odpowiedzią

Uszczegółowienie zakresu robót objętych zamówieniem

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wyniki

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy części I - odnowienie elewacji

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części II – Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej