Dyrekcja

Dyrektor
mgr Anna Niedźwiecka

Dyrektor ds. Medycznych
lek. Małgorzata Obręcz

Główny Księgowy
mgr Krystyna Grochowiak