Zasady przyjęć - REHABILITACJA STACJONARNA

REHABILITACJA STACJONARNA

Do oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej przyjmowani są pacjenci, którzy ze względu na kontynuacje leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego a w szczególności dla świadczeniobiorców po:

  • Urazach
  • Zabiegach operacyjnych
  • Zaostrzeniach chorób przewlekłych 

którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych

Skierowanie (na oddział rehabilitacji stacjonarnej)

Przyjęcie odbywa się na podstawie:

A. Oryginału skierowania do szpitala wydanego przez lekarzy:

  • Oddziałów szpitalnych: urazowo – ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych, geriatrycznych
  • Poradni specjalistycznych (w przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych): rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej. 

B. Aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie i konieczność leczenia w warunkach szpitalnych (w formie kopii: karty leczenia szpitalnego, opisy zdjęć RTG, wyniki tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, dokumentacja medyczna z poradni)

Czas trwania rehabilitacji

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 6 tygodni, średnio 5 rodzajów procedur rehabilitacyjnych  dziennie u każdego świadczeniobiorcy. O długości pobytu decyduje lekarz oddziału, uwzględniając istniejące schorzenia i wskazania do leczenia rehabilitacyjnego. 
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągniecia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitacje, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Wypisy

Wypisy pacjentów z Centrum dokonywane są do godz. 9.00 ostatniego dnia pobytu. 

Pacjent powinien posiadać

  • odzież wierzchnia, bielizna osobista, odzież dzienna i nocna, ręczniki, przybory toaletowe, obuwie sportowe
  • strój do ćwiczeń rehabilitacyjnych
  • kubek + talerz + sztućce (do użytku własnego w salach pacjentów)

Odwiedziny 

Od poniedziałku do soboty w godzinach 15.00 – 18.00, w niedzielę i święta w godzinach 9.00 – 18.00.
Centrum posiada depozyt rzeczy wartościowych. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, a nie oddane do depozytu.

 

 

W DNIU ZGŁOSZENIA SIĘ DO CENTRUM ZOSTANIE PODJĘTA OSTATECZNA DECYZJA O PRZYJĘCIU NA ODDZIAŁ.