rehabilitacja@osieczna.com.pl Nasza lokalizacja
Dobro pacjenta naszym najwyższym celem

ZAKRESY
REHABILITACJI

Centrum Rehabilitacji w Osiecznej świadczy usługi rehabilitacyjne w zakresie:

REHABILITACJA
OGÓLNOUSTROJOWA
W WARUNKACH
STACJONARNYCH

REHABILITACJA
OGÓLNOUSTROJOWA
W WARUNKACH
ODDZIAŁU DZIENNEGO

REHABILITACJA
AMBULATORYJNA
NA ZASADACH
KOMERCYJNYCH

Najczęściej zadawane pytania

- Oryginał skierowania do szpitala
- Kserokopię dokumentacji medycznej
- Numer telefonu pod którym można skontaktować się z pacjentem
Decyzje o przyjęciu w trybie pilnym podejmuje komisja kwalifikacyjna po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną pacjenta. Czas oczekiwania - długość kolejki można sprawdzić w zakładce – „sprawdź czas oczekiwania”
Można przesłać listem za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kuriera.
Skierowanie można dostarczyć do siedziby szpitala, do Biura Obsługi Pacjenta w każdy dzień roboczy w godzinach od 9 00 do 1300
Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 6 tygodni, średnio 5 rodzajów procedur rehabilitacyjnych dziennie u każdego świadczeniobiorcy. O długości pobytu decyduje lekarz oddziału, uwzględniając istniejące schorzenia i wskazania do leczenia rehabilitacyjnego. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągniecia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitacje, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Dodatkowe pytania?

Wyślij pytanie

kontakt z Biurem Obsługi Pacjentów

65 520 76 65

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00