DYREKCJA

Dyrektor
mgr Anna Niedźwiecka

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
lek. Krzysztof Brol

Główny Księgowy
mgr Krystyna Grochowiak