W dniach 13-14.06.2023 r. wzięliśmy udział w II Międzynarodowej konferencji Rola „Zielonych Szpitali” w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

„Opieka zdrowotna odpowiada za 4,4% emisji dwutlenku węgla do atmosfery na świecie. Gdyby opieka zdrowotna była państwem, byłaby 5 największym na świecie źródłem emisji gazów cieplarnianych” – Health Care Without Harm

Cel konferencji
Celem Konferencji organizowanej przez Szpital w Wolicy, było po raz kolejny poruszenie tematu postępujących zmian klimatycznych oraz możliwych metod ich zapobiegania w ramach kompleksowych rozwiązań (technologicznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych), które mogą zostać wdrożone w instytucjach ochrony zdrowia.
Ochrona środowiska stała się bowiem ważnym elementem ochrony zdrowia publicznego i wymaga stworzenia narzędzi, które pozwolą uwzględniać zdrowie w różnego rodzaju decyzjach, planach, politykach i inwestycjach.

Podczas konferencji prezentowano przykłady służące do wymiany poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych wyzwań w społeczeństwie postpandemicznym oraz w kontekście niebezpiecznych zmian klimatu. Ponadto, założeniem organizatorów była aktywizacja i integracja środowiska medycznego, władz lokalnych i regionalnych oraz przedstawicieli europejskich szpitali na rzecz promowania zdrowego i odpowiedzialnego zarządzania placówkami, tak by ekonomia była spójna z ekologią. Z danych raportu „Zielone szpitale” wynika, że przeszło 71% emisji GHG pochodzi z łańcucha dostaw dla sektora zdrowotnego, tj. produkcji, transportu leków, urządzeń medycznych, jedzenia i wyposażenia dla szpitali. Przy obecnych zobowiązaniach prowadzących świat do ocieplenia o 2,4°C, koszt zaniechania działań na rzecz klimatu i zdrowia znacznie przewyższy koszty podjęcia natychmiastowych działań. Szybka dekarbonizacja może zapobiec większości z 3,3 miliona zgonów powodowanych zanieczyszczeniami powietrza, które mają miejsce każdego roku na świecie. Chcemy namawiać do ekologicznego stylu życia, ekologicznych rozwiązań w modernizacji budynków służby zdrowia, ekologicznych rozwiązań w prowadzeniu placówki służby zdrowia, by wspólnie efektywnie wpływać na ochronę środowiska i być ambasadorami zielonej energii i zdrowego klimatu. Wymiernym efektem II Międzynarodowej Konferencji „Rola zielonych szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu” w Kaliszu było podpisane partnerstwo wielkopolskich szpitali na rzecz ochrony środowiska.